Care este rolul Administratorului de arhiva electronica acreditat MCSI?

Administratorul de arhiva electronica este persoana fizica sau juridica acreditata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale sa administreze sistemul electronic de arhivare si documentele din arhiva electronica. Aministratorul arhivei electronice semneaza documentele electronice cu semnatura electronica prin care se atesta si faptul ca documentul are valoare de original sau copie conform hotararii titularului dreptului de dispozitie asupra documentului. Fiecare document arhivat este introdus intr-un registru de evidenta a documentelor electronice si este insotit de o fisa a documentului arhivat care sa contina informatii cu privire la proprietarul documentului in forma electronica, tipul documentului sau identificatorul unic al documentului.

Administratorul de arhiva electronica acreditat MCSI are obligatia de a intretine arhiva electronica, de a face back-up-ul acesteia care sa cuprinda toate documentele si care sa se actualizeze permanent. Administratorul trebuie sa asigure si un sistem de securitate care sa garanteze integritatea, securitatea si confidentialitatea documentelor arhivate si sa asigure redarea documentelor electronice dar si distrugerea documentelor a caror perioada de valabilitate a expirat.

Arhivele electronice trebuie sa fie depozitate in centre de date supuse autorizarii prealabile care sa asigure integritatea si securitatea documentelor electronice si a spatiului ocupat de echipamentele care gazduiesc arhivele dar si recuperarea datelor in cazul dezastrelor naturale conform reglementarilor in vigoare.

Socializam si pe: