Rezolvarea procesului de e-Facturare cu soluția Zipper.
RO e-Factura.

Începând cu 1 iulie 2022, procesul de digitalizare a sistemului fiscal intră în linie dreaptă și standardizează modul de transmitere a facturilor pentru:

 • accelerarea proceselor de administrare
 • fluidizarea relațiilor dintre mediul de afaceri și instituțiile statului
 • performanța afacerilor prin eficientizarea ecosistemului digital

Care sunt operatorii pentru care
RO e-Facturarea este obligatorie?

Operatori economici, furnizori de produse cu risc fiscal ridicat, stabilite prin ordin al președintelui ANAF. Operatori economici care emit vouchere de vacanță pe orice tip de suport. Operatori economici care furnizează produse și servicii către instituții guvernamentale.

efactura

e-Factura

e-Factura sau factura electronică este factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică şi automată

Cine generează și cine transmite e-Factura?

 • e-Factura este generată de operatorul economic, care are obligația să se înregistreze în Registrul operatorilor sau de cei care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, prin intermediul formularului 084. Aceștia trebuie să se asigure că, la rândul lui, destinatarul e-Facturii este înrolat în același registru RO e-Factura.
 • e-Factura poate fi generată de operatorul economic, în format compatibil cu RO e-Factura, dar transmisă de catre un partener terț de încredere care rezolvă toate operațiunile implicate de procesul de e-Facturare prin implementarea unei soluții smart.
efactura

RO e-Factura

Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică.

Înrolarea și calitățile dobândite:

 • Înrolarea se face prin completarea formularului 084 prin intermediul serviciului electronic SVP (Spațiu Virtual Privat)
 • De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar al facturii electronice, în această calitate putând primi factura electronică însoțită de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Vezi ce date trebuie să conțină RO e-Factura:

 • Numărul facturii
 • Data emiterii facturii
 • Data scadenței
 • Codul monedei
 • Codul tipului facturii (Factură, Autofactură, Notă de creditare). Informațiile se pot prelua conform unei reguli implicite: de ex. dacă factura este cu valoare pozitivă se declară tipul “Factură”; dacă factura este emisă către beneficiar identic cu emitentul se declară tipul “Autofactură”; dacă factura are valoare negativă se declară tipul “Notă de creditare”. Alocarea va fi definită în funcție de tipurile de facturi posibile

Află corespondențele dintre categoria de TVA e-Factura și categoriile definite de client

efactura

Soluția Zipper facilitează procesul de facturare electronică.

Misiunea noastră este aceea de a elibera oamenii de sarcini repetitive și consumatoare de timp, ajutându-i să-și dezvolte capacitatea în domeniul lor de activitate.

Venim cu tehnologia care permite conectarea companiei cu sistemul național RO e-Factura pentru orice tip de operator.

E rapid, e smart, e Zipper!

Descarcă broșura
RO e-Factura

Discută cu un consultant ZIPPER