Soluția optimă de Stocare, Securizare, Organizare și Arhivare conform legii a documentelor în format electronic.
RepoZIP.
Biblioteca virtuală, găzduită în Centrul de Date acreditat al Zipper România.

RepoZIP este aplicația de arhivare electronică creată de Zipper, care permite păstrarea în format digital a documentelor generate în format electronic sau a celor transferate de pe suport analog în format digital.

Implementarea poate fi realizată în două variante:

 • Arhivare conform legii privind arhivarea documentelor electronice (legea 135) într-un centru de date autorizat ADR al Zipper România
 • Arhivare operațională într-un centru de date autorizat ADR al Zipper România

Cum funcționează

repozip

Este concepută modular, astfel:

 • Modul import document (imagine + metadate) chiar la nivel de dosar (documentele sunt legate prin ID dosar);
 • Modul arhivare conform Legii 135/2007 (opțional);
  • Verificare semnătură proprietar;
  • Aplicație marcă temporală + semnare arhivar;
 • Modul Repository – păstrare documente (dosare) și vizualizare documente;
 • Modul căutare avansată;
 • Module de administrare (client, drepturi de acces, șabloane, perspective, metadate, etc.).

Aplicația RepoZIP oferă utilizatorului:

 • Acces securizat la arhiva de documente de oriunde, prin browser web, folosind o conexiune securizată htpps;
 • Regăsirea rapidă a documentelor arhivate;
 • Diverse niveluri de acces la documente;
 • Recuperarea documentelor în caz de dezastru;
 • Disponibilitate ridicată a sistemului (99,98%), asigurată de calitatea infrastructurii hardware și software, dublată de monitorizarea fizică 24/7/365;
 • Păstrarea documentelor pe termen lung;
 • Sistem informatic conform ISO/IEC 27001.
repozip

RepoZIP asigură:

 • CONFIDENȚIALITATEA – asigură accesul la documente numai prin autentificarea persoanei (utilizator și parolă) în acord cu permisiunile rezultate din setarea de grup și de rol deținut.
 • INTEGRITATEA – interdicția modiifcării prin ștergere sau adăugare în mod neautorizat a documentelor prin realizarea amprentei documentului și semnarea cu semnătura electronică extinsă a arhivarului.
 • DISPONIBILITATEA – asigură condițiile necesrae regăsirii și folosirii cu ușurință ori de câte ori este nevoie, cu respectarea strictă a condițiilor de confidențialitate și integritate a documentelor.
 • NON-REPUDIEREA – asigură faptul că după importul în aplicație acel document a existat la acel moment în timp.
repozip

Descarcă broșura
RepoZIP

Discută cu un consultant ZIPPER