Politica de confidentialitate

Angajament Zipper Services
Prezentul angajament de respectare a confidentialitatii explica toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si asigura respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislatia in vigoare, precum si de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de catre Zipper Services (denumita in continuare “Societatea” ), cu sediul in Cluj Napoca, str. Fabricii, nr. 93-103, jud. Cluj. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/ 3166 / 2004, avand CUI 16723187.

Pentru noi, ZIPPER SERVICES SRL, protectia datelor cu caracter personal este foarte importanta. In acest sens, ne angajam sa acordam o atentie sporita modului in care prelucram datele cu caracter personal (in continuare „date”). Prezenta Politica ofera detalii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor in urma accesarii si utilizarii site-urilor apartinand societatii, dupa cum urmeaza:

http://ezipper.ro/
http://ezipper.md/
http://gdpr360.ro/
http://primariamea.ro/
http://repozip.ro/
http://onlinedocs.ro/
http://registraturaonline.ro/
https://docautomation.ro/

Prezentul angajament de respectare a confidentialitatii explica toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si asigura respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislatia in vigoare, in mod special de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), activitati efectuate de catre societate in calitatea de Operator; exceptie face site-ul http://primariamea.ro/ (denumita in cele ce urmeaza platforma), in care societatea poate avea ambele calitati:

Operator, in situatia in care Unitatea administrativ teritoriala (Primaria) indicata nu se afla inregistrata pe platforma ;
Persoana imputernicita, in situatia in care Unitatea administrativ teritoriala (Primaria) indicata de un utilizator al site-ului se afla inregistrata pe platforma, situatie in care respectiva Primarie are calitatea de Operator, urmand ca acesta Politica sa se completeze cu nota de informare emisa de respectiva Unitate administrativ teritoriala.

In cadrul oricarei prelucrari efectuate total sau partial prin mijloace automatizate, precum si in cadrul prelucrarii prin orice alte mijloace decat cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte sau care sunt destinate sa faca parte dintr-un sistem de evidenta a datelor, va asiguram ca datele dumneavoastra sunt:
● Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent;
● Colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;
● Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
● Exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;
● Pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
● Prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Serviciile noastre sunt dinamice si introducem frecvent functionalitati noi, ceea ce poate necesita colectarea de informatii noi. In cazul in care apar modificari in ceea ce priveste prelucrarea datelor vom actualiza prezenta Politica de confidentialitate in consecinta.
1. In ce scop va prelucram datele cu caracter personal?
Scopul principal pentru care prelucram datele dumneavoastra personale este de a va furniza toate informatiile necesare referitoare la produsele si serviciile oferite de societate, astfel incat experienta dumneavoastra pe site-urile societatii sa fie cat mai placuta si in acelasi timp sa respecte cerintele legale aplicabile.

Societatea prelucreaza date cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri:
a) site-urile: http://ezipper.ro/ ; http://ezipper.md/ ; http://gdpr360.ro/ ; http://repozip.ro/ ; http://onlinedocs.ro/; http://registraturaonline.ro/ ; https://docautomation.ro/ :
● Oferirea de informatii suplimentare referitoare la produsele / solutiile / serviciile Societatii prin completarea formularului de contact;
● Incheierea contractelor de vanzare pentru produsele / solutiile / serviciile noastre;
● Marketing si publicitate;
● Recrutare pentru persoanele care transmit CV-uri in vederea ocuparii unuia dintre posturile disponibile in structura Zipper services s.R.L.

b) site-ul: http://primariamea.ro/
● Transmiterea catre Unitatea adminstrativ teritoriala (Primaria) indicata de dumneavoastra faptul ca exista solicitari din partea persoanelor fizice pentru ca Primaria sa fie inregistrata pe aceasta platforma ;
● De a intermedia comunicarea dintre dumneavoastra si unitatea administrativ teritoriala (Primaria) pe care ati indicat-o, astfel ca datele pe care le comunicati prin intermediul platformei web, vor fi prelucrate de catre Primarie in vederea procesarii solicitarilor dumneavoastra;

In cazul in care intentionam sa prelucram ulterior datele dumneavoastra cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va vom furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul prelucrarii si orice informatii suplimentare relevante solicitate de dumneavoastra care includ:
● Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
● Existenta dreptului de a ne solicita in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a va opune prelucrarii, precum si a dreptului la portabilitatea datelor;
● Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, existenta dreptului de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
● Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
● Daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala sau contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, precum si daca dumneavoastra sunteti obligat sa furnizati aceste date cu caracter personal si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii;
● Existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana dumneavoastra.
2. Ce baza legala folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt folosite pentru:
a) site-uri: http://ezipper.ro/ ; http://ezipper.md/ ; http://gdpr360.ro/ ; http://repozip.ro/ ; http://onlinedocs.ro/; http://registraturaonline.ro/ ; https://docautomation.ro/
● Scopul de oferire de informatii suplimentare referitoare la produsele / solutiile / serviciile Societatii – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);
● Scopul de incheiere a contractelor de vanzare pentru produsele/solutiile/serviciilor noastre – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);
● Scopul de marketing si publicitate – in conditiile si numai in baza consimtamantului acordat expres de dvs. (art. 6 (1) a din GDPR);
● Scopul de recrutare pentru persoanele care transmit CV-uri in vederea ocuparii unuia dintre posturile disponibile in structura Zipper services s.R.L. - pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract individual de munca (art.6 (1) b din GDPR)

b) site: http://primariamea.ro/
● Scopul de a transmite catre Unitatea adminstrativ teritoriala (Primaria) indicata de dumneavoastra faptul ca exista solicitari din partea persoanelor fizice pentru ca Primaria sa fie inregistrata pe aceasta platforma - sunt prelucrate in baza consimtamantului dumneavoastra (art.6(1) a din GDPR);
● Scopul de a intermedia comunicarea dintre dumneavoastra si unitatea administrativ teritoriala (Primaria) pe care ati indicat-o, prelucrarea se bazeaza pe respectarea conditiilor si obligatiilor legale ce revin Primariei in vederea procesarii solicitarilor dumneavoastra (art.6(1) c din GDPR, respectiv art. 9(2) b din GDPR).
3. Ce tipuri de date colectăm?
Colectam datele pentru a opera eficient si a va furniza cele mai bune experiente legate de produsele/solutiile/ serviciile noastre. Puteti opta in legatura cu datele pe care le colectam. Aunci cand vi se solicita sa furnizati date cu caracter personal, puteti refuza. In cazul in care alegeti sa nu furnizati date care sunt necesare pentru a primi un produs / o solutie / un serviciu, exista posibilitatea sa nu puteti achizitiona produsul / solutia / serviciul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrarilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastra, dupa cum urmeaza:
a) site-uri: http://ezipper.ro/ ; http://ezipper.md/ ; http://gdpr360.ro/ ; http://repozip.ro/ ; http://onlinedocs.ro/; http://registraturaonline.ro/ ; https://docautomation.ro/
● Scopul de oferire de informatii suplimentare referitoare la produsele / solutiile / serviciile Societatii - nume, prenume, adresa de email, numar de telefon ; Netransmiterea acestor informatii va face imposibila transmiterea catre dumneavoastra a informatiilor solicitate;
● Scopul de incheiere a contractelor de vanzare pentru serviciile/ solutiile/ produsele noastre - nume, prenume, adresa de email, numar de telefon]; Netransmiterea acestor informatii va face imposibila incheierea unui contract de vanzare intre noi si dumneavoastra;
● Scopul de marketing si publicitate - nume, prenume, adresa de email, date colectate din modulele cookies; Netransmiterea acestor informatii va face imposibila oferirea de catre noi a unor campanii de marketing personalizate catre dumneavoastra;
● Scopul de recrutare – date cuprinse in Cv, fara a se limita la date de Identificare si caracteristici personale, hobby-uri si interese, informatii privind studiile si cursurile, informatii privind istoricul profesional si viata profesionala; Netransmiterea acestor informatii va face imposibila contactare in vederea programarii unui interviu;

b) site: http://primariamea.ro/
● Scopul de a transmite catre Unitatea adminstrativ teritoriala (Primaria) indicata de dumneavoastra faptul ca exista solicitari din partea persoanelor fizice pentru ca Primaria sa fie inregistrata pe aceasta platforma - nume, prenume, adresa de email, numar de telefon; Netransmiterea acestor informatii va face imposibila inregistrarea solicitarii;
● Scopul de a intermedia comunicarea dintre dumneavoastra si unitatea administrativ teritoriala (Primaria) pe care ati indicat-o, astfel ca datele pe care le comunicati prin intermediul platformei web vor fi prelucrate de catre Primarie in vederea procesarii solicitarilor dumneavoastra - nume, prenume, adresa de email, numar de telefon, date inscrise in actele de stare civila, domiciliu, date privind sanatatea, date financiare; Netransmiterea acestor informatii va face imposibila inregistrarea solicitarii.
4. Cat timp va stocam datele cu caracter personal?
Stocam datele dumneavoastra cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru a furniza produsele / serviciile / informatii pe care le-ati solicitat sau stocam datele dvs. cu caracter personal in alte scopuri esentiale, precum respectarea obligatiilor legale, solutionarea disputelor si implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesitati pot varia in functie de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retentie pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retentie cuprind:
● mentinerea si imbunatatirea performantei produselor, mentinerea in siguranta a sistemelor noastre si mentinerea de inregistrari de business si financiare corespunzatoare;
● perioada pentru care dumneavoastra v-ati exprimat consimtamantul sau pana cand va exprimati intentia intr-una din modalitatile prevazute in prezenta politica de a nu le mai pastra;
● situatia in care o lege prevede obligativitatea retentiei datelor personale, pentru mentinerea datelor relevante pentru o investigatie sau date care trebuie sa fie pastrate in cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastra cu caracter personal difera in functie de scopul pentru care sunt utilizate, dupa cum urmeaza:
a) site-uri: http://ezipper.ro/ ; http://ezipper.md/ ; http://gdpr360.ro/ ; http://repozip.ro/ ; http://onlinedocs.ro/; http://registraturaonline.ro/ ; https://docautomation.ro/
● Scopul de oferire de informatii suplimentare referitoare la produsele / solutiile / serviciile Societatii - pentru o perioada de 3 ani;
● Scopul de incheiere a contractelor de vanzare pentru serviciile/ solutiile/ produsele noastre – pe perioada derularii contractului, ulterior conform prevederi legale;
● Scopul de marketing si publicitate pentru o perioada de 3 ani pana in momentul in care obiectati interesul nostru legitim cu privire la aceasta prelucrare;
● Scopul de recrutare pe perioada procesului de recrutare sau pana in momentul in care va retrageti consimtamantul cu privire la aceasta prelucrare, oricare dintre ele intervine primul

b) site: http://primariamea.ro/
● In situatia site-ului http://primariamea.ro/ perioadele de stocare ale datelor dumneavoastra cu caracter personal difera in functie de scopul pentru care sunt prelucrate, dar nu va depasi 6 luni.
5. Unde transmitem datele cu caracter personal?
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate si de catre alti operatori, operatori asociati sau persoane imputernicite ale Operatorului, cu respectarea intocmai a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal:
● Furnizorii de prestari servicii din domeniul IT, precum si toate societatile din aceste categorii de destinatari de la care Operatorul va contracta servicii si produse si care au luat masuri adecvate de protectie, conform prevederilor legale, pentru a asigura ca acestia isi respecta obligatiile privind protectia datelor cu caracter personal. In cazul in care persoanele imputernicite subcontracteaza o parte din activitatile care implica prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractantii vor fi supusi acelorasi obligatii in ceea ce priveste implementarea masurilor de securitate, tehnice si organizatorice prevazute, de Regulamentul General UE privind protectia datelor, dar si a actelor normative interne aprobate in vederea implementarii Regulamentului General UE;
● Partile contractante ale Operatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru indeplinirea unor servicii externalizate acestora;
● Autoritatile statului pe baza competentelor acestora prevazute de legea aplicabila;
● Atunci cand furnizati date uneia dintre marcile / unuia dintre brandurile noastre este posibil sa impartasim acele informatii cu celelalte marci / branduri ale noastre;
● Putem impartasi informatiile dumneavoastra furnizorilor nostri de servicii care gestioneaza informatiile despre clienti si care efectueaza servicii in numele nostru, cum ar fi realizarea de promotii, trimiterea de mesaje catre clienti, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre acesti furnizori de servicii sa faca alte operatiuni cu datele dumneavoastra;
● Putem sa va impartasim informatiile cand colaboram cu o alta companie pentru a oferi clientilor nostri produse, servicii, concursuri sau promotii;
● Este posibil sa impartasim informatii despre dumneavoastra daca este necesar sau potrivit, cu buna credinta, pentru a respecta legile sau reglementarile sau pentru a raspunde unei citatii valabile, unui ordin sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja operatiunile, confidentialitatea, siguranta, proprietatea sau drepturile Operatorului;
● In cazul putin probabil al unei vanzari sau al unei fuziuni a societatii/ companiei, informatiile personale ale clientilor nostri si alte informatii pe care le-am colectat conform descrierii din aceasta politica pot fi printre activele transferate.
● In situatia site-ului http://primariamea.ro/ Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt transmise catre Unitatea administrativ teritoriala solicitata prin intermediul platformei web.

In cazul in care datele dumneavoastra vor fi transferate catre alte societati / entitati din alte tari in afara UE/EEa, veti fi informat in acest sens.
6. Cum aleg sa fiu informat?
Societatea si marcile / brandurile noastre doresc sa comunice cu dumneavoastra numai daca si dumneavoastra va doriti acest lucru.

Comunicarea dintre noi si dumneavoastra se poate realiza prin:
● Telefon, inclusiv SMS
● Posta electronica (e-mail);
● Feed /Rss (conexiune online pentru informare in timp real)
7. Cum protejam datele copiilor?
Suntem preocupati de intimitatea si siguranta copiilor atunci cand folosesc internetul. Nu vom cere niciodata cu buna stiinta informatii on-line de identificare personala de la persoane care nu au implinit varsta de 16 ani fara consimtamantul parental verificabil. Site-urile noastre sunt site-uri pentru un public cu o varsta de peste 16 ani si nu sunt destinate copiilor.
8. Ce altfel de date mai colectam?
Website-ul nostru utilizeaza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai buna experienta pentru dumneavoastra si pentru a analiza trenduri, pentru a administra website-ul, pentru a urmari utilizarea website-ului de catre vizitatori. Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmari modul de utilizare si a inregistra preferintele. Cookie-urile noastre nu contin informatii care pot identifica persoane. Colectam anumite informatii automatizat prin utilizarea cookie-urilor si tehnologiilor de urmarire cum ar fi adrese internet Protocol (iP), tip de browser, Furnizor internet (internet service Provider – isP), referinte/iesiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HtML, grafice), sistem operare, data/ora si/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu si a administra site-ul. Vizitatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar daca sunt dezactivate cookie-urile, aceasta actiune va determina o limitare a anumitor caracteristici si functii in website-ul si serviciile noastre. O resursa utila pentru informatii despre stergerea si controlul modulelor cookie poate fi gasita la aboutCookies.org

O detaliere a modului in care folosim cookies-urile in relatia cu vizitatorul se poate gasi in sectiunea Politica de Cookies.
9. Cum sunt utilizate datele pentru publicitatea comportamentala si care sunt optiunile dumneavoastra?
Utilizam modulele cookie proprii pentru a determina care dintre anunturile noastre sunt afisate pe alte site-uri web. Lucram, de asemenea, cu companii terte care utilizeaza tehnologiile de urmarire (inclusiv cookie-urile si etichetele pixelilor) pe site-urile noastre pentru a oferi publicitate personalizata in numele nostru si in numele altor agenti de publicitate de pe internet. aceste companii pot colecta informatii in timp despre activitatea dumneavoastra pe site-urile noastre si pe alte site-uri, precum si despre interactiunea dumneavoastra cu activitatea noastra de promovare si cu alte comunicari si folosesc aceste informatii pentru a determina ce anunturi vedeti pe site-urile si aplicatiile unor terte parti. aceste tehnologii si informatiile colectate despre dumneavoastra pot fi de asemenea utilizate pentru a va urmari activitatea pe mai multe dispozitive.

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Politica de cookies.
10. Ce masuri de securitate am adoptat?
Va garantam faptul ca prelucrarea datelor dumneavoastra se realizeaza in conditii de legitimitate, implementand totodata masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii si confidentialitatii datelor conform Regulamentului GDPR.

Societatea are implementata o politica de securitate a datelor cu caracter personal, care este confidentiala din motive de securitate. Va asiguram de faptul ca prelucrarea datelor dumneavoastra este realizata de personal instruit in acest sens, la cele mai inalte standarde de confidentialitate.

Facem tot posibilul pentru a va oferi o experienta sigura si convenabila atunci cand accesati site-urile societatii. Avem garantii fizice, electronice, contractuale si manageriale pentru a va ajuta la protejarea securitatii si confidentialitatii datelor dumneavoastra personale.

Cand introduceti informatiile dumneavoastra personale pe site-urile noastre, folosim tehnologia de criptare pentru a va proteja informatiile pe masura ce acestea ne sunt transmise.

Daca din orice motiv nu puteti accesa serverul securizat, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de contact pagina contact
11. Ce este phishing-ul?
"Phishing" este o inselatorie conceputa pentru a va fura informatiile personale. Daca primiti un e-mail care pare ca este de la noi, care va solicita informatii personale, nu raspundeti. Nu va vom solicita niciodata parola, numele de utilizator, informatiile despre cartea de credit sau alte informatii personale prin e-mail.
12. Ce linkuri catre alte site-uri avem?
Site-urile noastre pot contine linkuri catre alte site-uri, care pot avea politici de confidentialitate care difera de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru continutul sau practicile unui site legat. Va recomandam sa examinati politica de confidentialitate a oricarui site pe care il accesati prin site-urile noastre.
13. Cum accesati sau schimbati informatiile pe care ni le-ati transmis?
Ne puteti solicita sa va actualizam informatiile personale contactand-ne, asa cum este descris in sectiunea intitulata "Cum ne puteti contacta?", de mai jos. Retineti ca orice solicitare de actualizare a informatiilor dumneavoastra personale poate dura pana la 1 luna. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor.
14. Cum ne puteti contacta?
Pentru intrebari referitoare la politica de confidentialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunicari, pentru a va actualiza informatiile personale sau pentru a intra in contact cu echipa noastra va rugam sa folositi adresele prezente in pagina de contact [ click aici ]
15. Ce drepturi aveti?
Conform legislatiei referitoare la protectia datelor cu caracter personal, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate, de catre societate, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in acest context, va rugam sa va adresati printr-o cerere in format electronic, prin e-mail catre dpo@ezipper.ro sau pe suport hartie la adresa din Bucuresti, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 1G, sector 3.

Solicitarea dumneavoastra va fi analizata si vi se va raspunde in termen de 30 zile de la primirea solicitarii. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni.

In egala masura, aveti dreptul sa va adresati catre autoritatea de supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, in conformitate cu procedura ANSPDCP de solutionare plangeri disponibila pe site-ul Autoritatii (www.dataprotection.ro). De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR

Aveti posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protectia Datelor numit de societate, DPO: tel: +40 747 055 703 / +40 213 404 638, E-mail: dpo@ezipper.ro.