ROI sau Return on Investment se traduce prin rata de recuperare a investitiei.

Determinarea acestei rate se face in scopul de a determina daca o anumita investitie este sau nu profitabila. Ea este de asemenea utilizata si ca indicator in analiza comparativa a diferitelor proiecte derulate in companie. Proiectul cu cel mai bun ROI are prioritate.

ROI= (Venituri in urma investitiei- Suma investita)*100/ Suma investita

Socializam si pe: