Sistem de management al documentelor

Un sistem de gestionare a documentelor (DMS – Document Management System) este un sistem de management al documentelor digitale utilizat pentru a urmări, gestiona și stoca documente și de a avea acces rapid și controlat la informație accelerând procesele decizionale.

Un sistem de management al documentelor este un sistem integrat, conceput pentru a acoperi nevoile de gestionare a documentelor la nivelul unei companii pornind de la înregistrarea documentelor intrate într-o companie, la gestionarea internă a acestora prin intermediul unei platforme unice și până la exportul acestora într-o bibliotecă virtuală având garanția securității la toate nivelurile prin certificările internaționale de calitate și securitate.

Prin utilizarea unui sistem de management de documente aveți acces rapid și controlat la informație în orice moment, importul / exportul de documente este compatibil cu diverse formate standard (.html, .xml, .pdf, .doc, .rtf), aveți posibilitatea de a utiliza formulare tipizate pentru fiecare departament în parte, urmăriți în timp real versionarea documentelor și aveți certitudinea acurateței datelor, eficienței crescute a personalului, accelerării prelucrării documentelor atât din interiorul cât și din exteriorul organizației, facilitând prelucrarea documentelor și luarea de decizii.

Socializam si pe: