Securitatea datelor cu caracter personal

Securitatea datelor cu caracter personal înseamnă asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor și este un subiect important al Regulamentului GDPR în care se reglementează obligațiile companiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice.

Odată cu utilizarea în mod frecvent a aplicațiilor online și mobile, nevoia de securitate a datelor a devenit mai importantă ca niciodată, din cauza vulnerabilității aplicațiilor, a atacurilor cibernetice tot mai dese și a automatizării proceselor de colectare și folosire a datelor utilizatorilor. Cu toate acestea, securitatea nu se refera numai la aplicarea uneia sau mai multor măsuri.

Nicio măsură de securitate nu poate oferi un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Securitatea datelor cu caracter personal trebuie să respecte un cadru legal riguros și să fie monitorizată în permanență din punct de vedere tehnic și organizatoric. Mai mult decât atât, securitatea datelor cu caracter personal trebuie adaptată naturii procesării datelor de către companii, precum și riscurilor asociate.

Socializam si pe: