Regulamentul UE 2016 / 679 al Parlamentului European, este regulamentul ce vizează protecția persoanelor fizice din țările Uniunii Europene, ceea ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal respectiv libera circulație a acestor date.

Principiul de Protecție a datelor cu caracter personal nu este unul nou, el exista și până acum în legislație (ex. Directiva 95 / 46 / EU abrogata de acest Regulament). Noutatea constă în faptul că au fost introduse noi drepturi ale persoanelor vizate și anume: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricționarea prelucrării datelor și în faptul că se pune accentul pe asigurarea transparenței modului în care sunt prelucrate datele.

Prin intermediul Regulamentului GDPR au fost stabilite reguli mai stricte în ceea ce privește prelucrarea datelor persoanelor minore și nu în ultimul rând au fost introduse sancțiuni severe (unele dintre cele mai mari din legislația UE).

Cum din ce în ce mai multe companii își desfășoară activitatea în zona de online / digital, riscul de scurgere informațiilor cu privire la datele cu caracter personal, fie accidental, fie prin neglijentă, este din ce in ce mai mare.

Regulamentul GDPR, intrat în vigoare la 25 mai, subliniază faptul că orice persoană fizică are dreptul de a beneficia de protecție corespunzătoare a datelor personale din partea Operatorilor.

Socializam si pe: