Ce înseamnă „procesarea” datelor în contextul GDPR?

Procesarea datelor în contextul GDPR reprezintă „orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu realizate prin mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.”

Practic, dacă în compania dumneavoastră colectați, gestionați, utilizați sau stocați date personale ale cetățenilor UE, date cu caracter personal prevăzute în Regulamentul GDPR, chiar și doar adresa de e-mail sau numele persoanei, atunci puteți spune că procesați datele cu caracter personal în sensul Regulamentului.

Regulamentul GDPR și principiile sale de bază sunt importante și fiecare companie trebuie să le respecte, altfel vor fi aplicate sancțiuni considerabile.

Socializam si pe: